Elektromontáže a revize

Elektromontáže

U firmy LS stavby s.r.o. Nýrsko pracují v oblasti elektromontážních prací pouze pracovníci s platným osvědčením o odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, pro práci na vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V.

Jedná se:
  • 1 pracovníka s osvědčením ve smyslu §7, 8, 9, 12 vyhl. a ČBÚ č. ČÚBP 50/1978 sb.
  • 1 pracovníka s osvědčením ve smyslu §7 vyhl. ČBÚ č. ČÚBP 50/1978 sb.
  • 2 pracovníky s osvědčením ve smyslu §6 vyhl. ČBÚ č. ČÚBP 50/1978 sb.

LS stavby s.r.o. provádí níže uvedené elektromontážní práce:

  • přípojky nn včetně měření a všech legislativních potřeb pro připojení k energetické síti.
  • elektroinstalace bytových domů klasickým i sběrnicovým způsobem.
  • elektroinstalace průmyslových hal a technologií.
  • montáže hromosvodů dle normy ČSN EN 62305
  • montáže EZS.
  • montáže rozvodů STA
  • montáže rozvodů LAN sítě.

Na všechny výše uvedené práce má firma vystavena patřičná osvědčení a certifikáty .

Ikona PDFOsvědčení a oprávnění, certifikátyRevize elektroinstalací

U firmy LS stavby s.r.o. provádí revize elektroinstalací pověřená osoba na základě vystavených certifikátů:

Oprávnění ev.č.:12758/5/05/EZ-M,O,R,Z-E2A

Vydané ve smyslu § 6a) odst.1 písm. c) zákona č. 174/1968 sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, na základě prověření odborné způsobilosti dne 25.1.2005 k: montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem, a to v rozsahu: vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy A včetně hromosvodů.

Ikona PDFOprávněníOsvědčení ev. č. 3828/8/19/R-EZ-E2A

Vydané v souladu s § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, na základě prověření odborné způsobilosti dne 22.11.2019 k činnosti: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení, a to v rozsahu: zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Ikona PDFOsvědčeníMontáže fotovoltaických systémů

Ikona PDFOsvědčení o získání profesní kvalifikace

© LS stavby s.r.o. Nýrsko 2024 - Všechna práva vyhrazena.

realizace Jaroslav Stýblo