Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

Výrobní skupina „Inženýrské stavby“ je specializovaná na inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, energokanály, kolektory), kompletní spodní stavby včetně povrchů pozemních komunikací (účelové komunikace, lesní a polní cesty, cyklostezky, parkoviště a chodníky), specializované vodohospodářské objekty (nádrže, vodojemy, čistírny odpadních vod, úpravy toků, protipovodňové stavby, meliorační a jiné), mosty menšího rozsahu, opěrné zdi, stavby pro lesní hospodářství, zemní práce.

© LS stavby s.r.o. Nýrsko 2021 - Všechna práva vyhrazena.

realizace Jaroslav Stýblo