Podpora vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy LS staveb Nýrsko

Naše společnost roste, a prosto nám záleží na kvalifikačním rozvoji našich zaměstnanců. Pro možnost jejich dalšího vzdělávání využíváme spolufinancování z evropského sociálního fondu v ČR (ESF).

Do konce září se pracovníci naší společnosti budou proškolovat v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

Na tyto vzdělávací aktivity jsme dostali příspěvek na úhradu nákladů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který realizuje Úřad práce České republiky. Cílem projektu je rozvoj kvalifikace našich zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivity při zpracovávání zakázek ve všech odvětvích pracovní činnosti naší společnosti s využitím moderních technologií s maximálním ohledem na technologie tradiční.

 
 
 
 
 
 
 
 

LS stavby s.r.o. se účastní projektu podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Loga Unie

© LS stavby s.r.o. Nýrsko 2021 - Všechna práva vyhrazena.

realizace Jaroslav Stýblo