Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém LS stavby s.r.o.

Společnost LS stavby s.r.o. jako povinná osoba má nastaven vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Osobou pověřenou k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinné osoby a které má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100.000,-- Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů, je Iveta Lišková (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení mohou podat jen fyzické osoby, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání. Z přijímání oznámení se vylučují osoby, které pro LS stavby s.r.o. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost LS stavby s.r.o. zaručuje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
  • elektronicky na e-mailovou adresu: vos@lsstavby.cz
  • písemně na adresu zaměstnavatele: Palackého 764, 340 22 Nýrsko, a to k rukám příslušné osoby
  • telefonicky na čísle: +420 376 371 106, a to od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 14:00 hod.
  • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou.

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání ve společnosti LS stavby s.r.o. lze využít také externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti – viz https://oznamovatel.justice.cz/

© LS stavby s.r.o. Nýrsko 2024 - Všechna práva vyhrazena.

realizace Jaroslav Stýblo